Bloghttp://romanmatousek.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskFiškálna decentralizácia (romanmatousek)V rokoch 2002 – 2004 prebehol na Slovensku proces prenosu kompetencií zo štátnej úrovne na úroveň obcí a vyšších územných celkov. Podľa zákona upravujúceho tento proces (zákon č. 416/2001 Z.z.) zabezpečujú obce plnenie svojich úloh z vlastných rozpočtov, zatiaľ čo na prenesený výkon štátnej správy využívajú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Aby som bol presný, prenesený výkon znamená prenesenie úloh štátnej správy na úroveň obcí, ak je takéto plnenie rozumnejšie a efektívnejšie. Po prenose kompetencií boli na úroveň obcí prenesené aj financie, proces nazývaný „fiškálna decentralizácia“ sa uskutočnil pomocou štyroch zákonov, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2005. Tue, 30 Sep 2014 17:18:49 +0200https://romanmatousek.blog.sme.sk/c/365890/fiskalna-decentralizacia.html?ref=rss